Bäst före

Datummarkeringarna är skrivna i europeiskt format, det vill säga dag-månad-år eller år-månad-dag. Detta gäller allt svenskt snus, med undantag för följande General variationer: Mint White Portion, White Wintergreen, Dry Mint Mini, Classic Blend och Nordic Mint, som har amerikanskt format (månad-dag-år).

19 03 2014 = 19 mars 2014
20140406 = 6 april 2014
040714 = 4 juli 2014
070114 = 7 januari 2014

 

Själva märkningarna varierar, beroende på tillverkare, se exempel och förklaring nedan:

Swedish Match

Först står tillverkningsdag (Tillv) och därefter bäst-före-datum i ordningen dd-mm-åååå. Observera undantag enligt ovan,
som enbart har bäst-före-datum "Best Before" i ordningen mm-dd-åååå.

 

Skruf

Först står bäst-före-datum och därefter tillverkningsdag (Tillv. dag), i ordningen dd-mm-åååå.

 

Jakobsson’s

Först står tillverkningsdag (TV) och därefter bäst-före-datum (BF), i ordningen dd-mm-åååå.

 

V2 Tobacco

Först står tillverkningsdag och därefter bäst-före-datum, i ordningen dd-mm-åååå.