Nyheter från Buysnus

Höjning av tobaksskatten - Snus

Regeringen har dubblerat tobaksskatten för snus. Med anledning av detta så har vi också varit tvungna att höja priset på allt snus inom EU.
- Att vi föreslår en större skattehöjning på snus än på cigaretter beror bland annat på att snusskatten i utgångsläget är mycket lägre än cigarettskatten. Dessutom är det enklare att höja skatten på snus eftersom man inte riskerar samma ökning av smugglingen som vid en stor höjning av cigarettskatten, säger Hans Lindblad, statssekreterare på finansdepartementet.(Källa tobaksfakta.se)
ORDER NOW AND SAVE!
Fler nyheter Visa alla...